Menü

Öregek kontra fiatalok

Az öregség a kiteljesedés, a bölcsesség vagy a hanyatlás időszaka? Mindegyik leegyszerűsítő és sztereotip kép az időskorról. Ráadásul az öregedés fogalma sajnos ma leginkább a pejoratív asszociációt indítja el a fejekben, és számos előítélet is kapcsolódik hozzá. A társadalom szembeállítja a fiatalságot az öregedés dimenziójával, végletes tartalmakkal különíti el ezeket a kategóriákat, majd ez alapján ítél, és megbélyegez.

Egyre több idősotthon létesül, hiszen a család már nem tudja (nem akarja) felvállalni az idősebb családtagok gondozását. Az öregedés fogalmának pejoratív eltolódását leginkább azzal magyarázzák, hogy a nukleáris családok korszakában, a felgyorsult, modern világban már nincs „funkciója” az idősebb korosztálynak. De ez a magyarázat, némi igazságtartalma ellenére, nagyon leegyszerűsítő következtetés.

Az ezzel a témával foglalkozó szakemberek szerint az időskorhoz és az öregséghez, öregedéshez kapcsolódó negatív asszociációk mögött valójában a haláltól való félelem áll. Ez annál is inkább így van, mert a gyász-rítusaink kiüresedtek, nem tudunk mit kezdeni az elmúlás gondolatával, nem tudunk elengedni. Ezért ezeket a gondolatokat illegalitásba száműzzük, nem beszélünk róluk, nem tudjuk összeegyeztetni az élettel, holott annak természetes részei. Egy idősebb ember (öregember) látványa azonban mindig előhozza, szembesít minket ezekkel az érzéseinkkel, szorongásainkkal, félelmeinkkel.

Hogy ki számít fiatalnak és öregnek, rendkívül szubjektív kérdés, ráadásul az életkor semmit nem mond el egy emberről. A fiatalságot és az öregséget hajlamosak vagyunk radikálisan elválasztani egymástól, majd ez alapján kategorizálunk, sokszor megbélyegző és kirekesztő módon. A fiatalság és az öregség nem jó vagy rossz, valójában nem is elhatárolható, hiszen születésünktől fogva öregszünk. Ez egy nagy folyamat, méghozzá a változás folyamata, melyet görcsösen akarunk megragadni, és kategorizálni. A társadalom azt sugallja, két életünk van: egy fiatal és egy öreg. A lehetőségek tárháza az előbbi, az utóbbi meg minden, ami hanyatlás. Nem csoda, ha ezért a legtöbb ember ma már görcsösen küzd az öregedés ellen, vagyis saját élete ellen, az ellen, hogy változzon.

Persze tehetünk ellene, hogy ne így legyen. Gyermekeink nevelésekor figyelhetünk arra, hogy ne az életkor alapján történő kategorizálás, sztereotipizálás vezérelejen minket emberek és önmagunk megítélésében. És bár nem könnyű, próbáljuk meg önmagunkat, a saját életünket e kategóriák és előítéletek felé helyezve értékelni. Életútról érdemes beszélni, nem életkorról, hiszen ráadásul azt, hogy ki milyen idős, azt az életkoron kívül számtalan más is meghatározza (pszichés állapot, lelki állapot, fizikai állapot). És sokszor tapasztalhatjuk azt is, hogy a belső értékelés eltér a külső szempontok alapján történő besorolástól. Vagyis, hogy a társadalom kit tekint öregnek, az egészen eltérhet attól, hogy az egyes egyének mennyire érzik magukat idősnek, vagy hogyan érzik magukat egyáltalán.

Isten furcsa, eltévedt bárányai II.

Az előző részben láthattuk, hogy körülbelül kiket érint a szkizotip személyiségzavar. Most a gyakorlati, hétköznapi tüneteket veszem sorra. A cél nemes: komplex képet kívánok adni ezekről a hihetetlenül érdekes személyekről, aki a saját poklukat is megjárva élnek köztünk a maguk furcsaságában.

Isten furcsa, eltévedt bárányai I.

A különcök mindig is köztünk éltek, élnek. A társadalom sokszor megbecsült tagjainak is, megvan a maga kis története. Az alábbi cikk egy alig ismert, kutatott személyiségzavart mutat be, a szkizotip személyiségzavart. Ez a komplex tünet együttes az elvont művészek, szórakozott professzorok és maguknak való hajléktalanok ismérve.

A depressziót (f)okozó külső tényezők

Depresszióban szenvedni nemcsak az tud, akit valami trauma ért. Manapság a kiégés, az apátia sokak számára fenyegető veszély. Belső folyamatok mellett, számos külső tényező is közrejátszhat a kialakulásában.

A depressziót (f)okozó belső tényezők

Ha valaki depresszióban szenved, a pszichológusnak az az egyik legnehezebb feladata, hogy rájöjjön, milyen hatások, események alakították azt ki. Számos oka lehet az állapotnak, de a legfontosabb folyamatok, az elmében mennek végbe.

A féltékenységről

Drámák, regények, filmek, sorozatok készülnek az emberek, egyik legnehezebben kontrollálható érzésére, a féltékenységre építve. De mi az oka annak, hogy ennyire a hatalmába tud keríteni minket, és hogyan védekezhetünk ellene?